Verhalen aan het graf

Een kerkhof en begraafplaats kunnen wel worden gezien als het stenen archief van een dorp: aan de hand van de verhalen van de overledenen kan de geschiedenis soms mooi worden afgelezen.
Het zijn soms mooie, vrolijke gebeurtenissen, maar ook indringende, trieste voorvallen die de revue passeren.

Op onze website willen wij verschillende van die verhalen naar voren brengen. Het gaat hier om de verhalen van de mensen, die een bijzondere betekenis hebben gehad voor hun dorp of kerk. Wij denken hierbij onder andere aan de pastoors, die begraven zijn op onze begraafplaatsen.
Mocht je aanvullende informatie hebben bij een verhaal, of een ander verhaal kennen van iemand waar aandacht aan geschonken zou kunnen worden: schroom niet om ons te benaderen. We staan graag open voor aanvullingen en/of wijzigingen.

Momenteel zijn van de in rood vermelde graven verhalen beschikbaar; u opent het verhaal door op het grafnummer te klikken.
De betreffende graven zijn voorzien van een paaltje met QR-code. Bezoekers die de code met hun mobiele telefoon scannen komen dan op de pagina van onze site met het betreffende verhaal. Ook kunnen we bewegende beelden en geluidsfragmenten toevoegen op ons eigen YouTube kanaal.


Ook voor u als rechthebbende, is het mogelijk om het verhaal van de overledene te vertellen. U kunt dit doen door het levensverhaal aan te leveren, het liefst met foto’s. U kunt hiervoor de tekst van het bidprentje gebruiken of bijvoorbeeld het in memoriam, uitgesproken op de uitvaart. Als richtlijn gaan we uit van één A4-tje per overledene.
U kunt deze mailen naar begraafplaatsen.mhvd@gmail.com of als u eerst meer wilt weten of hulp hierbij wilt, kunt u de parochietelefoon bellen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het bordje met de QR-code wordt op de (liggende) grafplaat geplakt.

De parochie behoudt zich het recht voor, om in uitzonderlijke gevallen, een verhaal niet te plaatsen.

Een QR-code staat bij de volgende graven:

Historische graven

Niet historische graven