Vieren

De manier waarop de Kerkgemeenschap het geloof viert, wordt liturgie genoemd. Dit gebeurt op de eerste plaats in de viering van de Eucharistie, maar ook door middel van andere handelingen die tot een gemeenschap met Christus leiden, sacramenten genoemd.

Bij de viering van het geloof gaat het om de ontmoeting met Christus. De diepste ontmoeting met Hem op aarde is in de eredienst, de liturgie. Iedere eredienst van de Kerk is als een afspraak van het volk van God met Jezus, de Geliefde. Als we de eredienst vieren, worden we opgenomen in de liefde van God. We worden geheeld en veranderd. Wie naar de eredienst gaat en zich verloren voelt, vindt God die op hem wacht.

In het vieren van het geloof gebruikt de Kerk tekens en symbolen die nu eens uit de schepping zijn overgenomen (water, brood…), dan weer uit de menselijke cultuur (zalven, wassen, handoplegging…). De belangrijkste eredienst is de Eucharistieviering, waarin de bevrijding van de mensheid uit de macht van de dood en de zonde wordt gevierd.