Algemene informatie Begraafplaatsen

Voor wie is deze laatste rustplaats bestemd?

Op de begraafplaatsen  St. Willehadus te Emmer Compascuum, H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer worden alleen Rooms Katholieken begraven / bijgezet / uitgestrooid en zij, die ten tijde van hun overlijden dan wel ten tijde van het overlijden van hun partner, gehuwd waren dan wel duurzaam samenwoonden met een Rooms katholiek alsmede het tot de huishouding behorende minderjarig kind, pleeg- of stiefkind. Bovenstaande geldt zowel voor huidige parochianen als voor voormalige parochianen die om een of andere reden zijn verhuisd naar elders maar te kennen hebben gegeven graag hier te willen worden begraven / bijgezet / uitgestrooid.

De begraafplaats St. Joseph te Barger Compascuum is bedoeld als laatste rustplaats voor inwoners en oud-inwoners van Barger-Compascuum. De van oorsprong katholieke begraafplaats biedt vanaf 1968 de mogelijkheid andersgelovigen te begraven. Hiervoor is een apart stuk grond gereserveerd waar gebruik van kan worden gemaakt.

Mogelijkheden voor begraven, bijzetten en verstrooien

Er zijn verschillende mogelijkheden op onze begraafplaatsen voor begraven, bijzetten en verstrooien.

De meeste mogelijkheden zijn op alle begraafplaatsen. Als het niet overal mogelijk is, staat de plaats vermeld.

Grafbedekking

Op de graven mogen graftekens en/of beplanting geplaatst worden. In het reglement staat uitgebreid beschreven aan welke eisen deze moeten voldoen. Het onderhoud van het graf zelf, inclusief eventuele graftekens en beplanting is de verantwoordelijkheid van de rechthebbende.

Wijziging rechthebbende

Meestal vindt er een wijziging plaats als de rechthebbende van een graf overlijdt. Maar ook in andere gevallen is het mogelijk om de grafrechten over te dragen. U kunt dan aangeven, wie de nieuwe rechthebbende wordt. Overschrijving is mogelijk op naam van een familielid tot in de derde graad. Voor de overschrijving zijn leges verschuldigd.

Tarieven

Een nota van een begraving of bijzetting bestaat altijd uit de volgende onderdelen:

Wilt u meer weten over de kosten. U kunt ons altijd vragen om een offerte voor u te maken.

Prijsindicatie

Onderstaande prijsindicatie is met zorg samengesteld, maar mogelijk wilt u toch nog meer weten of heeft u persoonlijke wensen, die u met ons wilt bespreken. Wij vinden het heel belangrijk dat er ruimte is voor persoonlijke inbreng en wij denken graag met u mee. Vaak is er meer mogelijk dan u misschien vooraf denkt.

Elke begraafplaats heeft een eigen beheerder. Deze is het eerste aanspreekpunt. Hij weet als geen ander de mogelijkheden van zijn eigen begraafplaats.

Voor meer algemene vragen en als u een graf wilt reserveren, dan kunt u bellen met ons secretariaat.

Parochie Maria, Hertogin van Drenthe

Verlengde Oosterdiep WZ 67

7884 RK Barger Compascuum

06 – 517 515 92

Prijsindicatie graf voor 20 jaar
StandaardMet maximale korting
Enkel graf€ 2.650,-€ 1.610,-
Dubbel graf€ 3.700,-€ 2.240,-
Urnengraf€ 1.950€ 1.190,-
Nis€ 3.150,-€ 1.910,-
Asverstrooiing
Met gedenkteken€ 400,-€ 260,-
Zonder gedenkteken€ 165,-€ 105,-
Bijzetting na b.v. 5 jaar
Enkel (asbus)€ 450,-€ 410,-
Dubbel€ 1.000,- € 800,-
Urnengraf€ 430,-€ 390,-
Nis€ 420,-€ 380,-
Onder voorbehoud van fouten.