Parochie

De Rooms Katholieke parochie Maria, Hertogin van Drenthe is op 1 januari 2017 ontstaan door het samengaan van de geloofsgemeenschap St. Joseph in Barger Compascuum, St. Willehadus in Emmer Compascuum, H. Henricus in Klazienaveen en H. Antonius van Padua in Zwartemeer.

De vier locaties met globaal 6000 parochianen hebben in het verleden als parochies samengewerkt in het Interparochieel Pastoraal Overleg (IPO). Deze samenwerking heeft geresulteerd in een fusie. Met ingang van 1 januari 2017 is hieruit de nieuwe parochie Maria, hertogin van Drenthe ontstaan.

Onze parochie wordt geleid door een parochiebestuur en pastores. Iedere locatie heeft een locatieraad of coördinatieteam. Zij regelen de dagelijkse gang van zaken op de locatie en voeden het parochiebestuur met informatie en ondersteunen het bestuur in de bestuurlijke uitvoering. Vele vrijwilligers zetten zich in op allerlei gebied en velen tonen hun betrokkenheid met gaven en gebed.

De (financiële) administratie wordt centraal gedaan.
Ons KvK nummer is 74795872

De parochie is als volgt te bereiken: