Maria

Maria, hertogin van Drenthe

Op de foto ziet u de bedevaartskapel Maria, Hertogin van Drenthe, bij de St. Willehaduskerk te Emmer Compascuum. Het beeld, gemaakt door beeldhouwer Leo Jungblut, toont Maria als Zetel van Wijsheid. De Moeder Gods is gezeten en het Kind Jezus troont op haar schoot. De beeldhouwer ontleende zijn ontwerp aan het wapen van de provincie Drenthe, waarop Maria en Kind prijken. Dat Drentse provinciewapen gaat op haar beurt terug op het voormalige cister­ciënzer vrouwenklooster Maria in Campis te Assen. Het officiële kloosterzegel toont van 1228 tot 1344 een gelijkende beeltenis.

Deze kapel is opgericht uit dankbaarheid voor de terugkeer van 24 jongemannen uit Emmer Compascuum die, tijdens hun dienstplicht, in 1948 deelnamen aan de politionele acties in voormalig Nederlands Indië. De bouw startte in 1950. De kapel is opgetrokken met zogeheten kloostermoppen van het klooster te Ter Apel, dat in die dagen nog een ruïne was. Zondag 24 juni 1951 werden kapel en beeld ingewijd door deken P. Veltman. De devotie tot Maria, Hertogin van Drenthe is levend.

Mariavespers
Jaarlijks wordt op de middag van Tweede Pinksterdag de bedevaart naar Maria, Herto­gin van Drenthe in Emmer-Compascuum gehouden. De processie naar de kapel wordt dan voorafgegaan door een Mariavesper in de kerk.

Elk jaar wordt de Mariakapel naast de kerk veel bezocht door gelovigen. Ze komen er bidden, brengen bloemen en steken er een kaarsje op.