Toelichting graven zoeken

Sinds 5 oktober jongstleden heeft de parochie een nieuwe functie in gebruik genomen op de website waarmee je graven online kunt opzoeken. Dit hebben we gedaan door onze begraafplaats administratie en fotobestanden van de graven beschikbaar te stellen via onze website.

Hoe werkt het ?

U gaat naar de pagina hieronder Graven zoeken. Daarna tikt u een deel van de naam van de overledene in. Naarmate u meer gegevens invult filtert het systeem automatisch en krijgt u een steeds kleiner aantal zoekresultaten te zien. Op het moment dat u de goede overledene gevonden heeft klit u op de blauwe naam van de overledene. Daarna opent zich een nieuw scherm met daarop alle gegevens van het graf.

U krijgt achtereenvolgens te zien:

Meer informatie over verhalen aan het graf vind u hier.

De functie GPS coördinaten van het graf werkt als volgt: zodra u op deze link klikt opent zich Google Maps en als u de aanwijzingen volgt loopt u zo naar het graf toe. Een handige functie voor b.v. familieleden die een graf willen bezoeken maar niet de juiste locatie van het graf weten. Dit werkt ook op uw telefoon.

Bijzonderheden over het graf kunnen b.v. zijn of een graf in slechte staat is, u wordt dan doorverwezen naar een andere pagina, of b.v. een aankondiging tot ruimen van het graf. Ook dan wordt u doorverwezen naar een andere pagina.

Omdat het heel veel werk is dat door vrijwilligers gedaan moet worden kunt u hier zien welke functies op welke begraafplaatsen beschikbaar zijn of verwacht worden, ( 95% Beschikbaar impliceert dat de foto’s ook beschikbaar zijn, echter moeten er nog nieuwe foto’s genomen worden van de graven met bijzettingen na rond 2018, of graven die dubbel graf zijn geworden na 2018. Dit proberen we uiterlijk december 2023 op te leveren.)

BegraafplaatsFoto’s beschikbaarVerhalen aan het graf GPS functieBijzonderheden van het graf
St. Joseph, Barger CompascuumVolledig beschikbaarVolledig beschikbaarVolledig beschikbaarVolledig beschikbaar
St. Willehadus, Emmer CompascuumBeschikbaar (95%)Volledig beschikbaarVolledig BeschikbaarVolledig beschikbaar
H. Henricus, KlazienaveenBeschikbaar (95%)Volledig beschikbaardecember 2023Volledig beschikbaar
H. Antonius van Padua, ZwartemeerBeschikbaar (95%)Volledig beschikbaarVolledig beschikbaarVolledig beschikbaar

Mocht u ergens onvolkomenheden aantreffen, kunt u mailen met begraafplaatsen.mhvd@gmail.com of bellen met de parochietelefoon. Als u mailt vermeld dan in ieder geval het grafnummer en hoe we u kunnen bereiken bij vragen onzerzijds.