Gedragscode

Binnen onze parochie zijn heel veel vrijwilligers actief op vele terreinen.  Veel van deze vrijwilligers hebben contact met “kwetsbare” mensen of bevinden zich zelf soms in kwetsbare situaties. Om een zo veilig mogelijk omgeving te bieden aan zowel onze vrijwilligers als onze bezoekers voeren we een actief preventiebeleid m.b.t. grensoverschrijdend gedrag.

Vanuit de Rooms-Katholieke Kerk omvat dit beleid de volgende onderdelen:

Preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk;

Gedragscode Pastoraat.