ANBI

De RK Parochie Maria, Hertogin van Drenthe is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen.

Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de RK Parochie Maria, Hertogin van Drenthe.

De ANBI publicatielink vindt u hier.