Eerste Heilige Communie/Heilig Vormsel

De Eerste Communie en het Heilig Vormsel zijn twee van de drie stappen in de inwijding of initiatie in het christelijke geloof.


De eerste stap is het doopsel met water, meestal in het eerste levensjaar van het kind. Door de doop wordt hij of zij opgenomen in de kerkgemeenschap.


Na het Doopsel is het voor de eerste keer deelnemen aan de ‘Maaltijd van de Heer’ of Eucharistie de volgende grote stap in het geloofsleven van het kind. In de regel vindt dit plaats rond het 7de jaar van een kind. Het is een heel bijzonder moment: voor het eerst mag een kind dan deelnemen aan de communie en het Lichaam van Christus ontvangen (te communie gaan). Deze eerste deelname aan het sacrament van de eucharistie wordt Eerste Communie of Eerste Heilige Communie genoemd en wordt in het algemeen zeer feestelijk gevierd in de parochie waartoe een kind behoort.


De derde stap is het H. Vormsel, wanneer het kind de bijzondere kracht van de H. Geest ontvangt. Dit gebeurt meestal rond het 12de levensjaar. Door het Vormsel wordt een gedoopte Christen een “volwassen” lid van de Kerk. Als uitdrukking van dit volwassen-worden zal hij/zij zelf de doopbeloften herhalen die zijn/haar ouders, samen met peter en meter, in zijn/haar naam hebben uitgesproken bij het Doopsel. En zoals de apostelen op het Pinksterfeest de H. Geest ontvingen (werden met de H. Geest gezalfd), zo krijgen de vormelingen de H. Geest (worden met Chrismaolie gezalfd) die hen zal bijstaan om als oprechte Christenen te leven.

De kinderen (en hun ouders), die de leeftijd hebben om Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel te doen, krijgen meestal aan het begin van het schooljaar een brief met daarin een aanmeldformulier. Maar u kunt natuurlijk u, of uw kind, zelf aanmelden via de parochie telefoon, of het formulier downloaden, invullen en opsturen zonder postzegel naar

RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe
Antwoordnummer 78870
7887 ZX Erica