Vertrek Bisschop van den Hout

Op dinsdag 1 1 juni jl. werd onze bisschop dr. C.F.M. van den Hout door de nuntius, mgr. Paul Tschang In-Nam, geïnformeerd over het gegeven dat paus Franciscus hem heeft benoemd tot 25 ste bisschop van Roermond.

Deze mededeling kwam voor de bisschop als een verrassing. Toch heeft hij, vanuit het geroepen zijn tot’, deze benoeming aanvaard. Vandaag, vrijdag 21 juni 2024 om 12.00 uur, werd de benoeming door het Vaticaan bekend gemaakt en gepubliceerd. Parallel hieraan was de persconferentie in Roermond waar de bisschop als bisschop-elect werd gepresenteerd. Mgr. Van den Hout zal op zaterdag 24 augustus a.s. de zetel officieel in bezit gaan nemen.

Voor ons bisdom betekent dit dat hij tot die datum nog beschikbaar is als bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden met daarbij de aanvulling van bisschop-elect van Roermond. Pas na de inbezitneming van de zetel van het bisdom Roermond is de zetel van ons bisdom vacant. In het Eucharistisch gebed zal dan ook tot 24 augustus gewoon voor ‘Cornelis, onze bisschop’ gebeden blijven worden.

U begrijpt dat dit bericht de bisdomstaf en het kapittel heeft overdonderd. We hebben dit bericht met gemengde gevoelens tot ons genomen. Allereerst zijn we dankbaar dat onze bisschop het vertrouwen krijgt van de paus de verantwoordelijkheid voor de zetel van Roermond op zich te mogen nemen. Maar dat neemt niet weg dat er ook een groot gevoel van teleurstelling heerst. We waren met elkaar zo goed op weg. De bisschop voelde zich thuis en vertrouwd in het bisdom. Hij wordt door de collega’s en de parochianen gedragen en we weten hem als herder in ons midden.

Met hem heeft het bisdom beleid gemaakt, wat o.a. betekent dat er hard gewerkt wordt aan het gebouwenbeleid. Dit proces en andere processen zullen nu niet stil komen te liggen gezien het belang voor de toekomst van onze parochies en de vitaliteit van het geloofsleven in ons bisdom.

Voor het bisdom Groningen-Leeuwarden is dit het vertrek van een derde bisschop, mgr. Eijk, mgr. De Korte en nu mgr. Van den Hout, na een relatief korte periode van leiden van de kerk van Groningen-Leeuwarden, omdat zij elders in kerkelijk Nederland een benoeming konden krijgen. Eerder moesten wij al afscheid nemen van vicaris-generaal Van den Hende bij zijn bisschopsbenoeming in Breda.

Blijkbaar bezit ons bisdom de kracht en de kwaliteiten om bisschoppen toe te kunnen rusten voor een functie elders. Dit komt de stabiliteit van ons bisdom niet ten goede.

Laten we in deze en komende tijd met elkaar verder gaan op de voor ons bisdom GroningenLeeuwarden vertrouwde wijze: ‘In verbondenheid en met vertrouwen! Dat de kracht en de genade van Gods heilige Geest ons hierin moge begeleiden.

U begrijpt dat er in de komende tijd veel moet gebeuren en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij u daarover informeren.

Met vriendelijke groet,
Peter H.H. Wellen
Vicaris-generaal Bisdom Groningen-Leeuwarden