VAG BC-A-07-31 Heller-Hake

Hermanus Henderikus Heller (* 13-10-1928    † 13-01-1977) en
Maria Gezina Heller-Hake (* 01-01-1930    † 8-05-2023)

Hermanus Henderikus Heller werd op 13 oktober 1928 geboren in Barger-Compascuum. Ze noemen hem ook wel ”Hinnek” of Hendrik. Hij was de zoon van Bernard Heller en Trui Ottens. Hij groeide op als jongste in het gezin van 10 kinderen. Het geloof speelde een hele grote rol in het gezin.
In 1933 werd de boerderij gebouwd aan de Limietweg 37 en verhuisde het gezin van het bovenveen naar het laagveen. Hendrik ging lopend naar de katholieke St. Theresiaschool in het dorp. Hij ging studeren aan de Rijkslandbouwschool en behaalde zijn diploma’s met goede cijfers. Om de ontwikkelingen te blijven volgen en zijn kennis te vergroten volgde hij vele cursussen en sloot deze met goed resultaat af.

Maria Gezina Hake, roepnaam Sienie, werd op 1 januari 1930 geboren op het hoogveen “de Breede sloot”, Limietweg 99 te Barger-Compascuum. Ze was het 7e kind van de 11 kinderen van het gezin van Bernard Heinrich “Brinnek” Hake en Maria Helena Kracht. Ze werd streng gelovig opgevoed. Dit heeft haar hele leven een grote rol gespeeld. Al heel vroeg moesten de kinderen helpen op de kleine boerderij. Ze ging samen met de dichtstbijzijnde familieleden lopend naar de katholieke school in het dorp. Vooral in de strenge winter was dit op klompen lopen moeilijk; koud en nat. Soms konden ze zich even bij een oom opwarmen. Toen ze 14 jaar was hielp ze flink mee in de huishouding. Later zei ze weleens dat ze graag verder had willen studeren.
Sienie was 22 jaar toen haar moeder na een aantal jaren ziek zijn geweest kwam te overlijden. Ze kreeg nu de volledige zorg naast de boerderij, het verzorgen van de dieren,  ook de zorg voor haar broers en zussen die nog thuis woonden. Hun vader werkte in het veen en was dikwijls van huis. Alle afstanden werden lopend afgelegd.  Ze heeft vele sokken gestopt, kleding met de hand gewassen en hersteld en broodtrommels gevuld. Haar dag begon meestal rond 4.00 uur s ’ochtends tot soms wel 22.00 uur ‘s avonds voordat ze naar bed kon. 

Sienie kreeg verkering met Hermanus Henderikus Heller, ook wel Hendrik of Hinnek genoemd  en samen zetten ze er de schouders onder om alles draaiende te houden. Veel tijd om uit te gaan was er niet. Een enkele keer in de maand gingen ze uit dansen in hotel Boschhuis te Ter Apel.  Hendrik had een fiets en later een brommer waar ze achterop mee reed.
Op 19 november 1955 trouwden ze voor de wet en op 8 februari 1956 in de parochiekerk van de H. Sint Jozef. Sienie en haar man Hendrik bleven de zorg dragen voor de broers en zussen die nog thuis woonden en gingen de eerste jaren van hun huwelijk wonen aan de Limietweg 99. Hier werden ook de twee oudste kinderen Marleen en Bennie geboren. Haar vader was inmiddels voor de tweede keer getrouwd en woonde elders in het dorp.
In 1958 verhuisde het gezin naar de boerderij van zijn ouders dat hij in september 1954 al had gekocht. Naast de boerderij werd een  houten bungalow neergezet en daar gingen zijn ouders en zus Marie wonen. Hendrik verzorgde op de boerderij inmiddels al enkele jaren het land en het vee. Hier werden de kinderen Henk, Gerda, Herman en Annita geboren. Na het overlijden van Sienie’s stiefmoeder trok haar vader ook bij hun in.

Hendrik maakte de ontwikkeling van de mechanisatie van de landbouw mee.  Werken op het land met paard en ploeg naar de aanschaf van een tractor. Water uit de put oppompen naar de aansluiting op de waterleiding en het riool voor een toilet en douche in hun boerderij. Olielamp verlichting en daarna elektriciteit verbinding eerst bovengronds aan palen en later ondergronds. Ook een telefoon en tv werden aangeschaft. Destijds werd een autorijbewijs snel gehaald. Een stukje rijden in de auto was voldoende.

Naast het werk dat op de boerderij nodig was, de beesten verzorgen, de moes- en siertuin en natuurlijk op het land helpen, deed Sienie ook nog vele klussen zelf zoals behangen en verven van het houtwerk.

Hendrik werkte hard op het land en zorgde goed voor zijn vee op stal en in de weide. Regelmatig ging hij naar de Zuidlaardermarkt om te handelen, vee verkopen en kopen. De varkens en kippen waren voor eigen gebruik en werden thuis geslacht. Bij strenge winters  bevroor het ijs op het voor het huis liggend kanaal. Hendrik bepaalde de dikte van het ijs door erop te gaan stampen en lopen en als het dik genoeg was kon de buurt erop schaatsen. Sienie en Hendrik schaatsten zelf ook.
Hendrik was van 1956 tot 1974 bloeddonor en gaf  twee maal per jaar bloed bij het rode kruis.

Sienie vond haar ontspanning in het naaien van kleding voor de kinderen. Op latere leeftijd ging zij op naailes om hierin nog handiger te worden. Ze was bij de toneel- en zangvereniging. Haar autorijbewijs heeft ze gehaald en daardoor was ze minder afhankelijk.

In 1975 werd er bij Hendrik leukemie geconstateerd en na een sterk en snel afnemende gezondheid stierf hij in januari 1977. Hij is begraven op het parochiekerkhof van Barger-Compascuum.

Het geloof bleef een grote rol spelen in het gezin en toen haar man in 1977 overleed heeft Sienie hier veel steun aan gehad. Weer stond ze er alleen voor nu met 6 opgroeiende kinderen. De boerderij genereerde inkomen. Sienie had een flink doorzettingsvermogen en een sterke wil.

Na de verhuizing in augustus 1986 naar de Dissel in Barger Compascuum had ze tijd voor activiteiten wat ze leuk vond en van genoot. Ze ging bij het dames kerkkoor zingen en heeft daar bijna 40 jaar wekelijks actief aan deelgenomen. Ze overwon haar watervrees en behaalde haar zwemdiploma A op 64 jarige leeftijd. Ze was met plezier bezig in haar tuin bij de woning, ze maakte uitstapjes met de zangvereniging en ging voor het eerst echt een weekje op vakantie waaronder de reis naar Lourdes dat veel indruk op haar maakte.

Vanaf 2016 ging haar gezondheid steeds een beetje achteruit. Op 8 mei 2023 is ze in haar eigen woning overleden en is ze begraven op het parochiekerkhof.

Als u het graf op de begraafplaats wilt bezoeken, kunt u hier klikken. Volg de aanwijzingen op en u loopt zo naar het graf.

© RK parochie Maria, Hertogin van Drenthe