Gebouwenbeleid

Bouw kerk Barger Compascuum (Bron: 125 jaar St. Josephparochie – Marcel Wehkamp en Herman Feringa – Uitgeverij Drenthe)

Op 7, 9, 13 en 15 maart 2023 waren er informatieavonden over de toekomst van onze (kerk)gebouwen. Op heldere wijze vertelde André Zwake, penningmeester van het parochiebestuur, dat het een steeds groter uitdaging is om de parochie financieel draaiend te houden. Eén van de grootste onkostenpost is het onderhoud van de gebouwen. Daarnaast zien we ook al jaren een tendens van afnemende betrokkenheid van onze parochianen. De voorlopige conclusie was dan ook dat het zonder andere (extra) bestemming of gebruik  moeilijk is, zo niet onmogelijk om een sluitende begroting te maken voor het openhouden van elke kerk in onze parochie.

Een voorlopig plan bevat in ieder geval het uitgangspunt dat de vieringen op elke locatie behouden moeten blijven. Aantal vieringen wellicht terug zien te brengen/combineren maar wel meer themavieringen, met vervoer en na-programma (koffiedrinken e.d.). Dit levert naar verwachting meer saamhorigheid en betrokkenheid op. Terugdringen van het aantal vieringen is hierbij niet het doel maar wellicht wel een middel.

Voor financiële vitaliteit van parochie: zoek andere bestemming voor kerkgebouwen.

  • Monumentale panden in Barger-Compascuum en Emmer-Compascuum moeten behouden blijven, maar hoeven geen kerkfunctie te houden.
  • Niet-monumentale panden in Klazienaveen en Zwartemeer mogelijk herbouw voor herbestemming.
  • Grote ruimte nodig voor kerken met grote groepen: Emmer-Compascuum geschikt

Hoe verder?

Dit plan is in december goedgekeurd door het parochiebestuur en daarna gestuurd naar het Bisdom. Het Bisdom heeft een half jaar de tijd om het plan te beoordelen en daarna een reactie te geven. Daarna gaan we verder met het invullen van het raamwerk van dit plan.