Info voor uitvaartleiders

Betreft : Uitleg gebruik formulieren Parochie Maria, Hertogin van Drenthe

Geachte uitvaartleiders,


Bijgaand treft u onderaan deze pagina twee formulieren aan die wij als Parochie gebruiken bij uitvaarten en die we graag ingevuld terug willen op mailadres begraafplaatsen.mhvd@gmail.com voor de uitvaart uit. Daarover later meer.


Allebei de documenten kunt u op deze site online invullen, printen en ondertekenen. Ook kunt u op uw laptop de bestanden opslaan als ( voor b.v. mevr. A.G. de Groot – Jansen overleden 20 augustus 2020)
• 2020 de Groot-Jansen uitvaartformulier.pdf
• 2020 de Groot-Jansen gegevens rechthebbende.pdfUitvaart formulier

(Dit kunt u onderaan de pagina invullen en met uw wijzigingen downloaden, zelf ondertekenen en mailen naar begraafplaatsen.mhvd@gmail.com)


De velden op het Uitvaart formulier spreken voor zich. Wilt u de velden vanaf Begraafplaats goed invullen, eventueel in overleg met de beheerder. Het is noodzakelijk dat we van te voren op Centraal Bureau weten wat de laatste rustplaats wordt, om te voorkomen dat dit niet per ongeluk op b.v. een reeds betaalde gereserveerde plaats van een andere parochiaan gebeurt.
Mocht er een bijzetting in een dubbel graf plaats vinden vult u dan ook de gegevens van de reeds overledene in (naam / geboortedatum / overlijdensdatum, met de graf plaats). Ook willen wij graag weten bij een dubbel graf of er reeds een kelder geplaatst is.
Welke formulieren u direct, en eventueel na de uitvaart, inlevert, kunt u aangeven door in de vakjes te klikken.
Wilt u zelf het formulier ondertekenen ? Dat mag met een digitale handtekening, of het intikken van uw organisatie en naam.
Als u ons verdere formulieren aanlevert, treft u hieronder aan welke u in moet leveren en wat de gewenste naamgeving voor ons is.
N.B. Met onderstaande tool https://handigetools.nl/handtekening-maken die u kunt installeren op tabblad of telefoon, kunt u met een speciale pen een handtekening zetten. Die van u zelf kunt u natuurlijk eenmalig maken.


Formulier Gegevens rechthebbende

(Dit kunt u onderaan deze pagina invullen en met uw wijzigingen downloaden, ondertekenen door de rechthebbende en mailen naar begraafplaatsen.mhvd@gmail.com)

(Helaas ondersteunt WordPress geen berekeningen in een op de website geplaats document, wel als u dit off line invult)

Op het formulier gegevens rechthebbende kunt u de gegevens kwijt van de rechthebbende (of bij b.v. alleen een uitvaartdienst aan wie wij kunnen factureren).
Het veld geboortedatum van de rechthebbende is bij gebruik van de begraafplaats verplicht i.v.m. de software van de R.-K. Kerk.
Nadrukkelijk vragen we u of u aan de familie wilt vragen vanaf welk IBAN nr. er kerkbijdrage betaald werd. Dat maakt het berekenen van de korting die kan oplopen tot 40 % een stuk gemakkelijker.
In het schema voor de kosten kunt u alle vinkjes uitzetten en vervolgens aanvinken wat er aan diensten afgenomen gaat worden. Als een familie weet wat er aan kerkbijdrage betaald is, wordt de factuur opgemaakt voor alle kortingspercentages. Let wel, het is een richtprijs. Indien b.v. een bijzetting plaats vindt op een dubbel graf waarvan het grafrecht nog loopt zal de factuur altijd voordeliger uitvallen.
Nadrukkelijk hebben we bij het bestellen van de kelder(s) het aantal nodig en een handtekening. De kelder(s) zal al wel besteld worden, maar de leverancier mag pas uitleveren als het getekende formulier rechthebbende met handtekening bij ons binnen is.
Het is dus zaak om te zorgen dat dit bijtijds in orde komt.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de parochietelefoon, 06 – 517 515 92

Naamgeving bij begraafplaats administratie
Datum overlijden – achternaam overledene – document Bv:
2020 de Groot-Jansen akte van overlijden
2020 de Groot-Jansen bidprentje
2020 de Groot-Jansen registratienummer
2020 de Groot-Jansen rouwkaart
2020 de Groot-Jansen uitvaartformulier
2020 de Groot-Jansen verlof tot begraven
2020 de Groot-Jansen gegevens rechthebbende

Minimale documenten bij elk graf: Wanneer:
• akte van overlijden vooraf
• verlof tot begraven vooraf
• uitvaartformulier vooraf
• gegevens rechthebbende vooraf
• registratienummer achteraf

Gewenste documenten bij elk graf:
• bidprentje
• rouwkaart
• rouwadvertentie

N.B. Wilt u de rechthebbende erop attenderen dat de factuur meestal tussen de 4 – 6 weken na de uitvaart komt en dat er voordat er betaald is geen monument plaatsingen of aanpassingen mogen plaatsvinden.