Tarieven

Kerkbijdrage

De kerkbijdrage is een vrijwillige bijdrage per parochiaan. Wanneer men kerkbijdrage betaalt, heeft men recht op korting op een aantal diensten. Het kortingspercentage hangt af van het percentage kerkbijdrage, dat betaald is in de vijf jaar voorafgaand het aan moment dat de dienst wordt geleverd.

Vanaf 1 januari 2024 is het drempelbedrag:
0 t/m 18 jaar geen drempelbedrag
19 t/m 24 jaar € 42, – per jaar
25 jaar en ouder € 84,- per jaar

Overige bijdragen

Misintenties € 6
Doopsel € 75 (korting o.b.v. kerkbijdrage)
Eerste Heilige Communie € 75 (korting o.b.v. kerkbijdrage)
Heilig Vormsel € 75 (korting o.b.v. kerkbijdrage)
Huwelijksviering € 600 (korting o.b.v. kerkbijdrage)
Fonds Uitvaart Voorziening € 36, – per jaar (alleen voor leden)
Uitvaartdienst en/of begraving, bijzetting of verstrooiing

De tarieven van alle diensten rondom een overlijden kunt u hier downloaden.

Bij een begraving, bijzetting of verstrooiing mag het gedenkteken pas geplaatst worden als de volledige nota is voldaan.