Sacramenten

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk zijn er zeven sacramenten. Namelijk:
1. Doopsel
2. Vormsel
3. Eucharistie
4. Boete en verzoening
5. Ziekenzalving
6. Wijding
7. Huwelijk

Ad 1. Doopsel
In het sacrament van het Doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ en wordt de pasgeborene kind van God. De dopeling wordt opgenomen in de gemeenschap van de Kerk en in de parochie/locatie waarin het gezin woont. Meestal zijn het de ouders die voor hun kind de keuze maken en daarmee uitspreken dat ze hun zoon of dochter het geloof willen bijbrengen. Het is altijd een bijzonder feestelijke aangelegenheid als kinderen tijdens de zondagse Eucharistieviering gedoopt worden en in de gemeenschap van de Kerk en de geloofsgemeenschap worden opgenomen. In uitzonderlijke situaties kan daarvan worden afgeweken en is het mogelijk om de doop te laten plaatsvinden in een aparte viering. Wilt u uw kindje laten dopen? Dan kunt u op het locatiebureau van uw eigen locatie een aanvraagformulier invullen. Pastoor Mielnik zal dan contact met u opnemen voor de doopvoorbereiding.

Ad 5. De ziekenzalving.
Dit sacrament is een steun voor iedereen die lijdt en ziek is. In momenten dat een mens ziek is, dan kan er angst en twijfel zijn, ook naar God. Door de Ziekenzalving wil God op een liefdevolle, troostende en sterkende manier bij de zieke en natuurlijk ook bij de stervende mens komen. Men kan de Ziekenzalving vaker ontvangen. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen voor een zware operatie de Ziekenzalving ontvangen. Er zijn ouderen die jaarlijks het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Ze voelen aan dat ze ouder worden en ze weten dan: de Heer is dicht bij mij, Hij geeft mij kracht.
Dus… graag op tijd doorgeven om in alle rust een afspraak te kunnen maken en het ontvangen van het sacrament voor te bereiden. Op tijd de Ziekenzalving ontvangen voorkomt teleurstelling! U kunt voor het Sacrament van de Ziekenzalving contact opnemen met Pastor Mielnik tel: 06-151 530 10 of met degene die op dat moment de uitvaartwacht heeft. Het rooster vindt u hier.