Vrijwilligers

Er zijn geen toeschouwers in onze parochie. Er is voor alle parochianen die willen wel iets te doen. We zijn echt een vrijwilligerskerk. Natuurlijk zijn onze pastores betaalde krachten, maar al het andere gebeurt door vrijwilligers: al die gelovigen die hun talenten en hun tijd willen inzetten om de gemeenschap te helpen vorm te geven aan haar veelzijdige roeping. Taken in de eredienst, taken in het bestuur, taken in het beheer, taken op zondag, taken door de week, taken in diaconale zorg of in onderling pastoraat, noem maar op.

Maar waarom zou je dat doen? Omdat je iets intenser ervaart door méé te doen, het verrijkt je leven. In de kerk kan iedereen meedoen met God. Wij geloven in de actieve participatie van alle gedoopte mensen in het lichaam van Christus, uitgekristalliseerd in eigen taken, op grond van de gaven aan ieder van ons gegeven door Gods Geest.

Alle gelovigen hebben unieke gaven, en kunnen een roeping ervaren die ze mogen vervullen in de parochie. De pastoor heeft de verantwoordelijkheid er op toe te zien dat alle gedoopten tot hun recht komen en dat hun gaven worden herkend, maar dat niemand wordt overvraagd. Als er bepaalde gaven niet zijn in de parochie, kan het vaak beter zijn iets tijdelijk open te laten. Kerkelijk vrijwilligerswerk vraagt om geestelijke kwaliteit.

Voor een (nieuwe) taak die bij je past, worden gelovigen vaak ontvankelijk tijdens stilte of gebed, op huisgroepen en kringen, tijdens retraites, weekends, of in geestelijke begeleiding. Wie een nieuwe taak begint, zal behoefte hebben aan iets van training binnen de kaders van parochie of kerk. Het kerkbestuur stimuleert en organiseert samenwerking van alle vrijwilligers, zodat men kan leren van elkaar en elkaar kan inspireren.

Als vrijwilligers elkaar regelmatig ontmoeten voor training en het delen van ervaringen, kan het parochiebestuur of bisdom ook helpen het perspectief helder te krijgen waarom een bepaalde taak moet worden gedaan. Dat is zeker belangrijk bij bezoekgroepen, waarvan de leden zich vaak met grote trouw bekommeren om ouderen, eenzamen en zieken, en daarmee getuigen zijn van Gods liefde en trouw. Maar ook de verwelkomers, bijvoorbeeld, die elke zondag liturgieblaadjes uitdelen, zijn niet zomaar een vriendelijk gezicht bij de deur, het zijn ook dienaars die vreemdelingen en huisgenoten verwelkomen in de gemeenschap van Gods liefde. Zo heeft, in alle bescheidenheid, ook de meest praktische taak in de parochie een missionaire, diaconale, liturgische of pastorale betekenis.

Wilt u ook van betekenis zijn en vrijwilligerswerk doen? Neem dan contact op met één van de pastores, het locatiebureau op uw locatie of bel de parochietelefoon.