VAG BC-A-11-10

Johan Arling

25-8-1915               7-6-1969

Ter dankbare herinnering aan JOHAN ARLING echtgenoot van ANNA GEZINA FISCHER

Hij werd geboren te Barger Compascuum op 25 augustus 1915. Na een langdurige ziekte, moedig en dapper gedragen, is hij gezalfd met de H. Olie der Zieken in Christus ontslapen op 7 juni 1969. Wij hebben hem te ruste gelegd op het R.-K. kerkhof te Barger Compascuum op 10 juni d.o.v.

Reeds lang heeft hij zien aankomen, dat de Heer van leven en dood bezig was voor hem elders een plaats te bereiden. Desondanks was het voor ons allen nog veel te vroeg en moeten wij ons verbergen in Gods grote en geheime Raadsbesluiten.

De vraag blijft ogenschijnlijk open waarom God deze goede en zorgzame echtgenoot en vader zo vroegtijdig aan ons wilde onttrekken. Het is een grote troost voor ons gelovige mensen dat dit heengaan een gaan is naar de Vader in de Hemel. Deze scheiding, die ons zo hard valt, is niet voor altijd. Immers het koninkrijk van Christus reikt verder dan deze aarde. Als wij met Christus in geloof verbonden blijven, zal deze verbintenis voor eeuwig zijn. Want wie gelooft, zal leven ook al is hij gestorven.

Dierbare vrouw en kinderen en allen met wie ik hier verenigd was, wij danken God, dat wij met elkaar hebben mogen leven en lief en leed met elkaar mochten delen. Wij roepen elkaar toe: van harte tot weerziens.

Heer, onze God, vergeef zijn tekortkomingen en wil hem belonen voor al het goede wat hij gedaan heeft.

Neem hem op in Uw Eeuwige Vreugde.

Wil ons, die achterblijven, sterken. Amen. Onze Vader – Wees gegroet.