Grafrecht verlopen rechthebbende geeft toestemming tot ruiming

Van dit graf is het grafrecht verlopen. We hebben de rechthebbende hiervan op de hoogte gebracht en een verlengingsvoorstel gestuurd. De rechthebbende heeft aangegeven het grafrecht niet te willen verlengen.

Graven waarvan het grafrecht is verlopen, komen op de lijst van graven, die geruimd kunnen/mogen worden.

Wilt u toch het graf behouden? Dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de parochietelefoon (06 – 517 515 92) of mailen naar begraafplaatsen.mhvd@gmail.com.