Grafrecht verlopen

Van dit graf is het grafrecht verlopen. We hebben geprobeerd om de rechthebbende hiervan op de hoogte te stellen en om een verlengingsvoorstel te sturen. Hierop is geen reactie gekomen of de brief heeft mogelijk de rechthebbende niet bereikt.

Graven waarvan het grafrecht is verlopen, komen op de lijst van graven, die geruimd kunnen/mogen worden.

Wilt u toch het graf behouden? Dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de parochietelefoon (06 – 517 515 92) of mailen naar begraafplaatsen.mhvd@gmail.com.