J.H. Feringa

Begraafplaats : St. Joseph - Barger CompascuumGrafnummer : BC-A-02-14 (hoort bij BC-A-02-15)Graftype : Particulier dubbelbreedGebruiksstatus graf : Rechthebbende onbekendExperatiedatum graf : 31-12-2018