Column september van de Bisschop

‘ Esta es la juventud del papaǃ ’

Zo klonk de yell bij de Wereldjongerendagen van Lissabon: ‘Dit is de jeugd van de paus’. De jeugd was enthousiast en haalde als het ware een held binnen. Toen wij na twee dagen de Portugese Camino (pelgrimsweg) naar Santiago de Compostela gelopen te hebben in Lissabon aankwamen, bekroop me het gevoel dat ik op een muziekfestival was terecht gekomen. Zoiets dat tegenwoordig regelmatig in het Stadspark van Groningen plaatsvindt. Harde muziek en groepen jongeren die de stad doorkruisen om naar het festivalterrein te trekken. Toch was dit heel anders.

Honderdduizenden jongeren verzamelden zich in Lissabon om God, Christus, paus Franciscus en elkaar te ontmoeten. Er waren geen drank- en eettentjes op de activiteitenterreinen en de boodschap was uitdrukkelijk christelijk. Onze bisdomreis was geen vakantiereisje en dat is het ook niet geworden. Naast de vieringen met de paus hadden we onze eigen catecheses en gebedsmomenten, heel natuurlijk en spontaan vervlochten in het dagprogramma. Veel jongeren hebben ook de mogelijkheid benut om (voor het eerst) te biechten en kennis te maken met het getijdengebed van de Kerk. Met alle andere 1000 Nederlanders kwamen we driemaal bij elkaar voor zang, catechese en dialoog in het kader van het synodaal proces. Dagelijks vierden we de eucharistie met de aanwezige Nederlandse bisschoppen.

De Wereldjongerendagen zorgden ervoor dat deelnemers beter en meer over het geloof zijn geïnformeerd, dat het geloof door te bidden kon indalen in hun hart en dat het met het leven zelf is verbonden. Geen eenzijdige geloofsoverdracht en informatieverstrekking, maar geloofsbeleving en geloofservaring samen met leeftijdsgenoten uit eigen land en de hele wereld.

Het waren twee zware weken. De eerste dag was het 25 km wandelen op de Camino met motregen  de hele dag.  Op de zaterdag voorafgaand aan de slotvieringen wandelden we naar het centrale Campo da Graça in de hete zon te midden van steeds meer jongeren die allemaal door die ingang moesten. In totaal een miljoen WJD-deelnemers! Maar bovenal is er veel voldoening bij onze hele bisdomgroep. Ik ben heel dankbaar dat ik zelf twee weken dagelijks met de jongeren van ons bisdom kon optrekken.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Gebouwenbeleid

Bouw kerk Barger Compascuum (Bron: 125 jaar St. Josephparochie – Marcel Wehkamp en Herman Feringa – Uitgeverij Drenthe)

Op 7, 9, 13 en 15 maart 2023 waren er informatieavonden over de toekomst van onze (kerk)gebouwen. Op heldere wijze vertelde André Zwake, penningmeester van het parochiebestuur, dat het een steeds groter uitdaging is om de parochie financieel draaiend te houden. Eén van de grootste onkostenpost is het onderhoud van de gebouwen. Daarnaast zien we ook al jaren een tendens van afnemende betrokkenheid van onze parochianen. De voorlopige conclusie was dan ook dat het zonder andere (extra) bestemming of gebruik  moeilijk is, zo niet onmogelijk om een sluitende begroting te maken voor het openhouden van elke kerk in onze parochie.

Een voorlopig plan bevat in ieder geval het uitgangspunt dat de vieringen op elke locatie behouden moeten blijven. Aantal vieringen wellicht terug zien te brengen/combineren maar wel meer themavieringen, met vervoer en na-programma (koffiedrinken e.d.). Dit levert naar verwachting meer saamhorigheid en betrokkenheid op. Terugdringen van het aantal vieringen is hierbij niet het doel maar wellicht wel een middel.

Voor financiële vitaliteit van parochie: zoek andere bestemming voor kerkgebouwen.

Hoe verder?

Dit plan is in december goedgekeurd door het parochiebestuur en daarna gestuurd naar het Bisdom. Het Bisdom heeft een half jaar de tijd om het plan te beoordelen en daarna een reactie te geven. Daarna gaan we verder met het invullen van het raamwerk van dit plan.

Wereld Jongeren Dagen

Van 1 tot en met 6 augustus vinden de Wereldjongerendagen plaats in Lissabon, Portugal. De Wereldjongerendagen zijn het grootste Katholieke jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren van over de hele wereld, soms wel miljoenen, komen bijeen om met elkaar te vieren. Vanuit Klazienaveen neemt Moniek de Vries-Heijnen en vanuit Emmer Compascuum neemt Janique Dijck deel aan deze dagen.

9 en 10 september Open Monumenten Dag

Zaterdag 9 september wordt een dag dat onze parochie bruist van de activiteiten. In Emmer Compascuum is er een rommelmarkt en in Barger Compascuum is om 10.30 uur de officiële opening van de Open Monumenten Dagen in de gemeente Emmen. Daarna zijn er de hele dag rondleidingen in de Kerk, maar ook op het Hoogveenkerkhof.
Barger Compascuum gedenkt die dag ook op 24 maart 1873 (dus 150 jaar geleden) Theodorus de Klaver, benoemd werd tot pastoor in Barger Compascuum. Daarnaast bestaat het kerkgebouw 100 jaar. Hieraan zal tijdens de Open Monumentendagen ook aandacht besteed worden d.m.v. een expositie.

Brief van Vicaris-Generaal

Brief van Vicaris-Generaal P. Wellen

Groningen, 15 september 2022

Geachte parochianen van de parochie Maria Hertogin van Drenthe,

In de afgelopen periode hebben er binnen het bisdom gesprekken plaatsgevonden tussen de overste van de congregatie waarbij pastoor Okonek is aangesloten en onze bisschop. Daaruit is gebleken dat de congregatie heeft besloten dat een aantal Poolse priesters die werkzaam zijn voor Poolse gemeenschappen in Nederland moeten gaan rouleren.

Concreet betekent dit dat pastoor J.A. Okonek S.Chr. met ingang van 1 december a.s. uw parochie en ons bisdom gaat verlaten. Zowel voor de parochie als voor het bisdom is dit een zeer teleurstellende boodschap omdat pastoor Okonek een zeer gewaardeerde pastoor en collega is.

Deze verschuiving van de paters resulteert er niet in dat de nieuwe pater werkzaam zou kunnen zijn in uw parochie. In principe wordt de nieuwe pater geheel vrijgesteld voor de Poolse missie in ons bisdom en dus niet beschikbaar is voor het basispastoraat in de Nederlandstalige parochie(s).

Binnenkort zal het gesprek met het parochiebestuur plaatsvinden om na te denken over een mogelijke invulling van de vacature die vanaf 1 december a.s. zal ontstaan. Zo gauw daar iets over te zeggen valt zullen we u nader informeren.

Ik begrijp dat deze brief voor u als een donderslag bij heldere hemel komt en wij delen met u in deze teleurstellende mededeling. Toch houden we vertrouwen in de toekomst en danken pastoor Okonek voor zijn inzet voor uw parochie en ons bisdom en wensen hem alle goeds en Gods rijkste zegen!

Peter H.H. Wellen (Vicaris-Generaal bisdom Groningen-Leeuwarden)

Gezamenlijke openlucht-gezinsviering

Hallo medeparochianen,

Zondag 9 juli om 10.00 uur locatie H. Henricus in Klazienaveen is er een gezamenlijke openlucht-gezinsviering van de parochie Maria, Hertogin van Drenthe. Het thema van deze viering is:  Een mooi vooruitzicht. Na de viering is er voor de kinderen gelegenheid om iets te drinken en te eten, een spelletje te doen, te knutselen of gewoon lekker te niksen, want dat is een mooi vooruitzicht..

We gaan deze viering even de hele boel over hoop gooien dus vragen we gewoon kinderen hun ouders en grootouders om mee te zingen tijdens de viering, het is tenslotte een gezinsviering. Dus even iets heel anders dan anders, gewoon omdat dat een mooi vooruitzicht is..

Bidden voor Oekraïne

Op Aswoensdag is er een eucharistieviering om 19.00 u in Emmer Compascuum en Klazienaveen.
Voorafgaande aan deze viering is er Stille aanbidding vanaf 18.00 uuur. Tijdens deze aanbidding wordt gebeden voor het herstel van de vrede in
Oekraïne.