Brief van Vicaris-Generaal

Vertrek pastoor Okonek

Brief van Vicaris-Generaal P. Wellen

Groningen, 15 september 2022

Geachte parochianen van de parochie Maria Hertogin van Drenthe,

In de afgelopen periode hebben er binnen het bisdom gesprekken plaatsgevonden tussen de overste van de congregatie waarbij pastoor Okonek is aangesloten en onze bisschop. Daaruit is gebleken dat de congregatie heeft besloten dat een aantal Poolse priesters die werkzaam zijn voor Poolse gemeenschappen in Nederland moeten gaan rouleren.

Concreet betekent dit dat pastoor J.A. Okonek S.Chr. met ingang van 1 december a.s. uw parochie en ons bisdom gaat verlaten. Zowel voor de parochie als voor het bisdom is dit een zeer teleurstellende boodschap omdat pastoor Okonek een zeer gewaardeerde pastoor en collega is.

Deze verschuiving van de paters resulteert er niet in dat de nieuwe pater werkzaam zou kunnen zijn in uw parochie. In principe wordt de nieuwe pater geheel vrijgesteld voor de Poolse missie in ons bisdom en dus niet beschikbaar is voor het basispastoraat in de Nederlandstalige parochie(s).

Binnenkort zal het gesprek met het parochiebestuur plaatsvinden om na te denken over een mogelijke invulling van de vacature die vanaf 1 december a.s. zal ontstaan. Zo gauw daar iets over te zeggen valt zullen we u nader informeren.

Ik begrijp dat deze brief voor u als een donderslag bij heldere hemel komt en wij delen met u in deze teleurstellende mededeling. Toch houden we vertrouwen in de toekomst en danken pastoor Okonek voor zijn inzet voor uw parochie en ons bisdom en wensen hem alle goeds en Gods rijkste zegen!

Peter H.H. Wellen (Vicaris-Generaal bisdom Groningen-Leeuwarden)