QR OMD 11. Kerk nu

Door het vertrek van pastoor Velthuis kwam ook de pastorie voor het eerst sinds de bouw in 1923 leeg te staan. De huishoudster van de pastoor, Marie Langes, verhuisde bij het vertrek van de pastoor naar een woning aan de Dissel. Meer dan een jaar bleef de pastorie onbewoond. Vanaf 1 juni 1989 echter, kwam hierin gelukkig verandering. Willem Suelmann, die sinds het vertrek van pastoor Velthuis en zijn huishoudster al werkzaam was als koster binnen de parochie, ging vanaf die datum de pastorie samen met zijn vrouw bewonen. De bovenetage werd daartoe opgeknapt en aangepast.

Pastoor Van der Pol gaf in 1990 te kennen, terug te zullen keren naar zijn vorige parochie in Nijmegen. Daarmee zou een lastige situatie ontstaan. Twee van de vier IPO-parochies zouden daarmee zonder pastoor komen te zitten. Gelukkig kwam het niet zo ver. Op 3 november 1990 werd zuster Dominique van de Loo geïnstalleerd als pastoraal werkster voor onze parochie. Pastoor Van der Pol bleef nog tot het einde van dat jaar om zuster Dominique “wegwijs” te maken in de voor haar nieuwe parochies. De juridische pastoor van onze parochie werd B.J.M. van den Barselaar, pastor in Emmer-Compascuum sinds 1987.

Zuster Dominique kwam vanuit Noord-Brabant naar hier en is lid van de kloosterorde “Dochter Van Onze Lieve Vrouwe ’t Heilig Hart”. Na haar theologiestudie ging ze werken in Sint Oedenrode en later in Den Bosch. Na tien jaar aldaar te hebben gewerkt, was ze toe aan een nieuwe uitdaging.

Met de aanstelling van zuster Dominique brak een nieuw tijdperk aan voor onze parochie. Voor velen was het wennen om in plaats van de mannelijke priester, een vrouwelijke pastoraal werker in een dienst te zien voorgaan. Bovendien is zuster Dominique de eerste geestelijke, die niet op de pastorie woont (overigens op eigen verzoek). Na verloop van tijd raakte een ieder gewend aan zuster Dominique’s eigen aanpak en bleek ze in staat, om op bekwame wijze de pastorale taken te vervullen. Het komt, zoals zuster Dominique bij haar installatie zelf zei, vaak aan op “elkaar de ruimte geven om elkaar te leren kennen”. Naast de pastorale taken in onze parochie, kreeg zuster Dominique tevens deeltaken in de overige IPO-parochies en werd ze ook de eerst aanspreekbare geestelijke in Zwartemeer.

Door alle veranderingen in de katholieke kerk, werd de rol van het IPO in onze sectie steeds belangrijker. Zonder samenwerking lukte het niet, om de toekomst veilig te stellen. In 1996 werd om deze reden een “wilsovereenkomst” getekend door de besturen van alle vier parochies. Het daarin verwoorde doel van het IPO luidt: “Het in gezamenlijk overleg scheppen van voorwaarden, teneinde in elk der parochies het zijn van een geloofsgemeenschap te bevorderen. Onderlinge solidariteit en het streven naar samenwerking vormen de basis van het werk van het IPO”. Als uitvloeisel hiervan, zal de opzet van geestelijke zorg in de vier parochies steeds verder veranderen. Een pastor is niet meer exclusief werkzaam voor een bepaalde parochie, maar zal op basis van een verdeling naar aandachtsvelden in de hele sectie werkzaam zijn. In de komende jaren zal deze manier van werken verder vormgegeven worden.

In 1997 kondigde pastor van den Barselaar aan, het volgende jaar in verband met zijn gezondheid met emiraat te gaan. Pastoor Van der Zee werd om die reden in januari 1998 benoemd tot juridisch pastoor van onze parochie. Hij was sinds 1 november 1991 werkzaam als pastor in Klazienaveen.

Toch zou het nog vele jaren duren voordat de 4 parochies samen één nieuwe parochie zouden gaan vormen. In 2011 werd er door het Bisdom Groningen-Leeuwarden een beleidsdocument opgesteld met de titel “Kwetsbaar en Hoopvol”. Daarin werd aangegeven dat parochies moesten gaan fuseren. Maar dat is een langdurig proces.
Na vele hobbels was het op 1 januari 2017 eindelijk een feit: de nieuwe parochie Maria, Hertogin van Drenthe was opgericht.

Inmiddels bestaat de nieuwe parochie al weer meer dan 5 jaar. Jaren, die qua pastores erg onrustig waren. Want na het vertrek van pastoor de Zwart in 2017 duurde het best een tijd voordat er een nieuwe pastoor was. In die tijd was Vicaris-Generaal Wellen waarnemend pastoor. Opnieuw werd er een groot beroep gedaan op de parochianen om mee te helpen bij de vieringen.
De benoeming van pastoor Okonek in mei 2018 was van korte duur. In december 2023 vertrok hij naar de Poolse Parochie in Breda. Gelukkig heeft de parochie per 1 september 2023 weer een nieuwe pastoor: pastoor Mielnik.

Bron: 125 jaar St. Joseph parochie – Marcel Wehkamp en Herman Feringa – Uitgeverij Drenthe