QR OMD 09. Kerk jaren 80

Op 26 september 1969 werd pastoor Van der Vegte geïnstalleerd in onze parochie. Hij werd geboren te Zwolle op 19 januari 1916, trad toe tot de orde van de Carmelieten op 14 september 1939 en werd op 15 juli 1945 tot priester gewijd. Tijdens zijn verblijf hier kreeg hij assistentie van broeder Cyrillus. Onder pastoor Van der Vegte kwam het onder andere tot een aanpassing van het priesterkoor aan de zich vernieuwende liturgie. Er werd een nieuw altaar geplaatst, zodat de pastoor niet langer met zijn rug naar de gelovigen hoefde te staan. Later volgde ook het verwijderen van de communiebanken en het plaatsen van een houten verhoging, dat vanaf die tijd dienst zou gaan doen als priesterkoor. Voor deze laatste aanpassing werden ook een aantal kerkbanken verwijderd. Op 20 juli 1970 vierde pastoor Van der Vegte zijn zilveren priesterjubileum. Hij ontving van zijn parochianen onder andere een nieuwe fiets.

Op 13 november 1972 werd een groot gedeelte van ons land getroffen door een hevige storm. Ook onze kerk raakte hierdoor behoorlijk beschadigd. De totale schade bedroeg meer dan ƒ. 20.000,-. De nieuwe ladderwagen van de Emmer brandweer moest er aan te pas komen, om nieuwe dakpannen op de toren te leggen.

Het honderdjarig bestaan van de St. Josephparochie werd gevierd van donderdag 31 mei tot en met zondag 3 juni 1973. Op de eerste dag (Hemelvaartsdag) werden in alle vroegte de vlaggen rondom de kerk opgehangen. Tijdens de hoogmis die dag ging bisschop Mgr. Möller voor. Hij werd hierbij geassisteerd door deken Deenen, pater Boerland en pater Heine. Onder de genodigden bevond zich ook wethouder Zegering Hadders. In zijn toespraak haalde Mgr. Möller aan, hoe moeilijk het voor de geestelijken was geweest om in 1873 Barger-Compascuum te bereiken. Het was een lange reis om naar het dorp te komen. Bovendien zei hij, dat de parochie vast moest houden aan de wezenlijke elementen die ook de afgelopen honderd jaar het beeld van de parochie hadden bepaald. De viering werd opgesierd met prachtig vertolkte gregoriaanse gezangen.

Enkele maanden na het zo groots gevierde eeuwfeest werd de parochie diep getroffen door het overlijden van pastoor Lambertus Hendrikus van der Vegte. Geheel onverwacht overleed hij als gevolg van een hartstilstand op 31 oktober 1973. Op 5 november werd zijn lichaam te ruste gelegd op het kerkhof. Op zijn eigen verzoek werd hij begraven tussen de parochianen. Tijdens de plechtige Eucharistieviering was de kerk overvol. Mgr. Möller ging voor in deze dienst, samen met de Provinciaal Overste der Carmelieten (pater Oppenbouwer), deken Deenen, pastoor Budde (Emmer-Compascuum) en pater Heine. Er waren bijna honderd geestelijken aanwezig, waaronder veel paters van de orde van pastoor Van der Vegte en veel buurtgeestelijken. Zijn plotseling overlijden schokte de parochiegemeenschap diep. Hij stond bekend als een waar religieus priester, die zijn hele leven in dienst stelde van de mensen.

Bron: 125 St. Josephparochie – Marcel Wehkamp en Herman Feringa – Uitgeverij Drenthe