QR OMD 07. Kerk met grote toren

In 1956 werd de toren voorzien van een uurwerk en wijzerplaten. Ook werden er toen twee nieuwe klokken geplaatst, gegoten door de firma Van Bergen uit Heiligerlee. De bestaande klok werd hergoten door diezelfde firma. Mgr. Nierman, de eerste bisschop van het zojuist opgerichte bisdom Groningen, wijdde de klokken op 5 augustus 1956.

De grootste klok (725 kg) kreeg destijds de naam Joseph en heeft als opschrift: “Curante J.L. Hassink parocho una cum A. Vroling et J.B. Heller membris fabricae ecclesiae universi parochiani de Barger-Compascuum qui stipem ad hoc necessariam ipsi contulerant me fabricari et Josephum appellari volverunt a.d. MCMLVI” (Tijdens het pastoraat van J.L. Hassink en het kerkmeesterschap van A. Vroling en J.B. Heller hebben alle parochianen van Barger-Compascuum, die zelf het daartoe benodigde geld bijeengebracht hadden, de wens geuit, dat ik vervaardigd zou worden en de naam Joseph zou krijgen in het jaar des Heren 1956).

De tweede klok draagt de naam Johannes en weegt 480 kg. Op deze klok staat te lezen: “Joannem me decent: vocem gregem Compascuam conclamantem” (Men noemt mij Johannes, mijn stem roept de kudde van Compascuum bijeen). Bovendien staat hier op: “Curante J.L. Hassink” en “Memr. fabr. eccles: J.B. Heller, R. Feringa” (Tijdens het pastoraat van J.L. Hassink / Kerkmeesters J.B. Heller en R. Feringa). De derde klok (200 kg) draagt de volgende tekst: “Beatam Mariam dicent omnes gentes” (Alle volkeren zullen Maria zalig prijzen). Op deze klok staat ook de tekst, die als tweede genoemd staat bij de middelste klok.

Toen pastoor Hassink in september 1961 zijn vierde lustrum als herder van de parochie feestelijk herdacht, liet zijn gezondheid al te wensen over. Op 3 januari 1962 las hij voor het laatst de Heilige Mis, een maand daarna overleed hij in het ziekenhuis te Emmen. Op 6 februari –hij zou die dag 69 jaar geworden zijn- werd hij onder grote belangstelling begraven voor de kapel op het kerkhof.

Bron: 125 St. Josephparochie – Marcel Wehkamp en Herman Feringa – Uitgeverij Drenthe