QR OMD 04. Kerk met school

Tijdens het pastoraat Schweigmann werd gewerkt aan de bouw van een katholieke school en een parochiehuis. Er was inmiddels voldoende dalgrond vrijgekomen voor de bouw hiervan. Op 9 mei 1929 werd door deken D. Huurdeman de eerste steen gelegd voor de bouw van de katholieke school, direct naast de kerk. Eerst was er kritiek op deze plaats, omdat vooral de kinderen van het bovenveen langer moesten lopen om bij school te komen. Sommige ouders stuurden hun kinderen om deze reden naar de dichterbij gelegen openbare school. Pastoor Schweigmann wist een ieder echter te overtuigen van de toegevoegde waarde van de katholieke school. Allen kozen daarom uiteindelijk voor het katholieke onderwijs. Bovendien verdween langzamerhand het oude dorp van het bovenveen en werd er aan de Postweg druk gebouwd aan het nieuwe Barger-Compascuum. De katholieke school begon met vijf lokalen en evenzoveel leerkrachten, maar kreeg er in de loop van de jaren drie keer een lokaal bij.

Op 22 mei 1932 vond de eerste steenlegging plaats van het Sint Josephgebouw (parochiehuis, tegenwoordig bekend als “De Collink”), terwijl op 30 oktober van dat jaar de inzegening plaatsvond. Dit gebouw nam de dubbele functie van het oude kerkje op het bovenveen over. Het werd het verenigingsgebouw en het wijkgebouw voor het Wit-Gele Kruis. In 1932 werd de inmiddels tot bouwval geworden oude kerk gesloopt en het oude pastoorsbos gerooid.

Financieel was het niet één en al rozengeur in de parochie, zodat het bisdom vaak moest bijspringen. Dit moge blijken uit een brief van pastoor Schweigmann aan de bisschop, waarin hij schreef: “De toestand is alhier aldus: de parochie kan zichzelf nog niet bedruipen en zoolang de werkloosheid duurt zal hierop geen kans bestaan, want zooals U wel bekend zal zijn, bestaat de parochie hoofdzakelijk uit veenarbeiders die thans nagenoeg allen bij de werkverschaffing zijn en kleine boeren die het thans wel heel hard hebben te verantwoorden.” Pastoor Schweigmann werd opgevolgd door Johannes Verheuvel (1934-1941) en deze door Johannes Lambertus Hassink.

Bron: 125 jaar St. Josephparochie – Marcel Wehkamp en Herman Feringa – Uitgeverij Drenthe