QR BC 02 Kruisweg – statie 14

Jezus wordt in het graf gelegd

Jozef van Arimatea en Nikodemus leggen het lichaam van Jezus in een nieuw graf. Maria en Maria Magdalena zijn erbij.
Het is bijna Sabbat, de rustdag, dan moet Jezus in het graf liggen.

Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Johannes, 19, vers 41- 42.