QR BC 02 Kruisweg – statie 13

Jezus wordt van het kruis afgenomen

Het is avond geworden, de vrouwen staan op afstand naar Jezus te kijken. Zij hebben niets voor hem kunnen doen. Jozef uit Arimatea is in het geheim, uit angst voor de joodse priesters, volgeling van Jezus. Hij vraagt aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mag hebben. Het lichaam wordt van het kruis gehaald en aan Jozef van Arimathea overgedragen. Maria, moeder van smarten, houdt haar zoon vast.

Ze wikkelden Jezus lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Johannes 19, vers 40.