QR BC 02 Kruisweg – statie 12

Jezus sterft aan het kruis

Rond het middaguur wordt het donker in het hele land omdat de zon verduisterde.
Jezus doodstrijd is bijna ten einde. Hij weet dat alles is volbracht. Hij krijgt nog een spons met water met azijn aangereikt omdat hij dorst heeft. Jezus drinkt ervan, hij roept zijn Vader aan en dan buigt hij zijn hoofd en geeft de geest.

En Jezus riep met luide stem: “Vader in uw handen leg ik mijn geest.” Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. Lucas 23, vers 46.