QR BC 02 Kruisweg – statie 10

Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Jezus is aangekomen op Golgota, de plek waar hij zal sterven.
Alles wordt hem ontnomen; zijn kleren worden van zijn lijf geroofd. Zijn hele waardigheid wordt afgenomen. In een lendedoek gekleed moet hij zijn dood tegemoet gaan.

Jezus zei: “Vader vergeef het hun want zij weten niet wat ze doen.” De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door er erom te dobbelen. Lucas 23, vers 34-35.