QR BC 02 Kruisweg – statie 08

Jezus troost de wenende vrouwen

Veel mensen volgen Jezus en daaronder zijn vrouwen die om hem huilen en rouwen. Jezus probeert hen, ondanks zijn benarde situatie, moed in te spreken en te troosten.
Hij wijst hen op een zware tijd die komen gaat waarin ze kracht nodig hebben.

Een hele menigte volgde hem; ook vrouwen die rouw om hem bedreven. Maar Jezus keerde zich naar hen om en zei: “Vrouwen van Jeruzalem! Huil niet om mij, huil om u zelf en uw kinderen”. Lucas, 23, vers 27-28.