QR BC 02 Kruisweg – statie 04

Jezus ontmoet zijn moeder

Twee mensen: Jezus gebukt onder het kruis, lijdend en Maria zijn bedroefde moeder, die hem nabij wil zijn.

Deze ontmoeting wordt niet beschreven in de bijbel. Volgens de overlevering heeft Jezus zijn moeder wel ontmoet op zijn kruisweg.