QR BC 02 Kruisweg – 00

De Kruisweg

De Kruisweg vertelt in veertien taferelen (staties) het lijden en sterven van Jezus. De weg van Jezus veroordeling tot aan zijn dood.

In elke Rooms-Katholieke kerk vind je veertien verbeeldingen van deze lijdensweg van Jezus.
In sommige kerken zijn dit schilderijen of beelden, in andere kleine kruisen.

In de middeleeuwen ontstaat in West-Europa het gebruik te mediteren over het lijden van Jezus op de laatste dag van zijn leven, aan de hand van staties.

Pelgrims gaan naar Jeruzalem om daar de kruisweg, de Via Dolorosa (de pijnlijke weg), te lopen.
Niet iedereen is in staat tot een bedevaart naar Jeruzalem. Steeds meer ontstaan er in de omgeving van kerken en in kerkgebouwen Kruiswegen.

Paus Benedictus XIV bepaalt in 1741 dat de aanwezigheid van een kruisweg in alle Rooms-Katholieke kerken verplicht is.

Onder Kruisweg verstaan we ook het gebed, waarmee we biddend en mediterend de staties langsgaan.