J. Tieben

Begraafplaats : St. Willehadus - Emmer CompascuumGrafnummer : EC-C-08-08Graftype : Particulier enkelgrafGebruiksstatus graf : Rechthebbende onbekendExperatiedatum graf : 31-12-2099
Als u het graf op de begraafplaats wilt bezoeken, kunt u hier klikken. Volg de aanwijzingen op en u loopt zo naar het graf.