J.G. Wessel

Begraafplaats : St. Willehadus - Emmer CompascuumGrafnummer : EC-D-08-08Graftype : Particulier enkelgrafGebruiksstatus graf : Rechthebbende onbekendExperatiedatum graf : 31-12-2029
Als u het graf op de begraafplaats wilt bezoeken, kunt u hier klikken. Volg de aanwijzingen op en u loopt zo naar het graf.