A. Harms

Begraafplaats : St. Willehadus - Emmer CompascuumGrafnummer : EC-D-06-12Graftype : Particulier enkelgrafGebruiksstatus graf : Rechthebbende onbekendExperatiedatum graf : 31-12-2021
Ook in dit graf :NaamGeslachtGeboorte datumOverlijdens datumA. Harmsvrouw14-11-187110-05-1932M.G. Harms-Veltropvrouw26-02-187920-06-1971
Als u het graf op de begraafplaats wilt bezoeken, kunt u hier klikken. Volg de aanwijzingen op en u loopt zo naar het graf.Bijzonderheden over dit graf kunt u hier lezen.