Brief van Vicaris-Generaal

Brief van Vicaris-Generaal P. Wellen

Groningen, 15 september 2022

Geachte parochianen van de parochie Maria Hertogin van Drenthe,

In de afgelopen periode hebben er binnen het bisdom gesprekken plaatsgevonden tussen de overste van de congregatie waarbij pastoor Okonek is aangesloten en onze bisschop. Daaruit is gebleken dat de congregatie heeft besloten dat een aantal Poolse priesters die werkzaam zijn voor Poolse gemeenschappen in Nederland moeten gaan rouleren.

Concreet betekent dit dat pastoor J.A. Okonek S.Chr. met ingang van 1 december a.s. uw parochie en ons bisdom gaat verlaten. Zowel voor de parochie als voor het bisdom is dit een zeer teleurstellende boodschap omdat pastoor Okonek een zeer gewaardeerde pastoor en collega is.

Deze verschuiving van de paters resulteert er niet in dat de nieuwe pater werkzaam zou kunnen zijn in uw parochie. In principe wordt de nieuwe pater geheel vrijgesteld voor de Poolse missie in ons bisdom en dus niet beschikbaar is voor het basispastoraat in de Nederlandstalige parochie(s).

Binnenkort zal het gesprek met het parochiebestuur plaatsvinden om na te denken over een mogelijke invulling van de vacature die vanaf 1 december a.s. zal ontstaan. Zo gauw daar iets over te zeggen valt zullen we u nader informeren.

Ik begrijp dat deze brief voor u als een donderslag bij heldere hemel komt en wij delen met u in deze teleurstellende mededeling. Toch houden we vertrouwen in de toekomst en danken pastoor Okonek voor zijn inzet voor uw parochie en ons bisdom en wensen hem alle goeds en Gods rijkste zegen!

Peter H.H. Wellen (Vicaris-Generaal bisdom Groningen-Leeuwarden)

Gezamenlijke openlucht-gezinsviering

Hallo medeparochianen,

Zondag 9 juli om 10.00 uur locatie H. Henricus in Klazienaveen is er een gezamenlijke openlucht-gezinsviering van de parochie Maria, Hertogin van Drenthe. Het thema van deze viering is:  Een mooi vooruitzicht. Na de viering is er voor de kinderen gelegenheid om iets te drinken en te eten, een spelletje te doen, te knutselen of gewoon lekker te niksen, want dat is een mooi vooruitzicht..

We gaan deze viering even de hele boel over hoop gooien dus vragen we gewoon kinderen hun ouders en grootouders om mee te zingen tijdens de viering, het is tenslotte een gezinsviering. Dus even iets heel anders dan anders, gewoon omdat dat een mooi vooruitzicht is..

Bidden voor Oekraïne

Op Aswoensdag is er een eucharistieviering om 19.00 u in Emmer Compascuum en Klazienaveen.
Voorafgaande aan deze viering is er Stille aanbidding vanaf 18.00 uuur. Tijdens deze aanbidding wordt gebeden voor het herstel van de vrede in
Oekraïne.